Birim Hakkında

İdari Hizmet grubu Şırnak Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde, üniversitemizin idari kısmındaki yazışmaları, personel bilgilendirmeleri ve gerekli olan koordinasyonu sağlar.

Birim Personeli

Adı SoyadıGörevE-posta
İrfan BUĞDAYBirim Sorumlusu (Daire Başkanı)irfanbugday@sirnak.edu.tr


Ahmet ALTUĞŞefhalildemirci@sirnak.edu.tr
Halil DEMİRCİMemur
Çağdaş AKBüro Personeli

Birimin Sunduğu Hizmetler

  • Başkanlığımızın Bütçesini hazırlayıp, yıl içinde takibini yapma. Başkanlığın mali muhasebe işlemlerini yürütme, Başkanlık ayniyat muhasebe kayıtlarını tutma ve yıl sonu hesaplarını raporlama. Satın alınacak ürünlerin teknik şartnamelerin hazırlama. Bakım onarım ve lisans işlemlerini takibini yapma yaptırma,
  • Birim arşivinin düzenlenmesi ve süresi dolmuş evrakların imha edilmesi, Kurum ve Devlet arşivlerine gerekli evrakların teslimi sağlama. Başkanlığımız da üretilen evrakların ilgili yerlere teslim etme,
  • Toplu mail gönderme işlemlerinde kullanılmak üzere protokol e-posta listelerini güncel tutma,
  • Akademik Personel bürosundan gelen atama, ayrılma, soyadı değişikliği ve unvan değişikliliklerini sistemde güncelleme,
  • Kullanıcılara ait bilgi sisteminin güncel ve dinamik tutulması konusunda ilişiği kesilenlerin sistemden kaldırılmasının sağlanması,
  • Akademik personelin web sayfalarını güncellemede karşılaştıkları sorunları çözmeye çalışma. Güncellemeyi bazen bizzat yaparak, bağlantı  programının ayarları hakkında bilgi verip güncellemeyi kendilerin yapabilmelerini sağlama,
  • Kablosuz Yerel Alan Ağı Personel/Öğrenci Erişimi Kullanıcı  Şifresi verilmesi,
  • Üniversitemiz Yönetim Kurulu ve Senato listelerinde yapılan değişiklikleri ve diğer yönetim değişikliklerini web sayfasında güncelleyip duyurma,
  • Gelen ve giden evrakları takip etme, Başkanlık yazılarını yazma ve dosyalama,
  • Başkanlık sekretarya görevinin yürütülmesi.

5.12.2023